Általános Szerződési Feltételek

I. Szerződési feltételek
Jelen szerződés hatályos ettől az időponttól: 2021. 06. 01. Általános szerződési feltételek (ASZF) a smartista.hu és minden subdomainje (a továbbiakban “Smartista”) weboldal használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről.

II. Üzemeltető:
Név: Knausz-Nemes Martina e.v.
Székhely, postacím:8800 Nagykanizsa Kodály Zoltán utca 5.
E-mail:martina.knausz-nemes@smartista.hu
Honlap: smartista.hu
Adószám: 56685576-1-40
Nyilvántartási szám: 55358358
A forgalmazó alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.
A forgalmazó kisadózó (KATA)

III. Online Bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

IV. Havidíjas termékek díjának fizetése
A havidíjas csomagok díja kizárólag online, bankkártyával vagy Barion egyenleggel a Barion rendszerén keresztül lehetséges illetve banki átutalással. Megrendeléskor az első időszak díja fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat – a termék aloldala – egyértelműen tartalmazza az első időszak díját és minden következő időszak díját is. A következő időszak díját jelen ASZF alapján a vásárló köteles az egyéni szerződés szerinti napon/napokon kiegyenlíteni.

Szolgáltatás lemondása

Az egyéni szerződésben foglaltak szerinti alkalmakkor, vagy ha erre az egyéni szerződés nem tér ki, a díjfizetés forduló napján. A lemondás alkalmával a vevő az összes kész layout-ot és a domain nevet is megkapja, webáruház esetén a feltöltött termékeket .csv formátumban, valamint a weboldal public_html nevű zip fájlját.

A lemondás kizárólagos módja: E-mailben.

Újra rendelés lemondás után:
Az újra rendelés a domain név elköltöztetéséig, változatlan formában lehetséges 14 napig. Ezután visszaállítási díj terheli a vevőt, ennek díjazása egyedi.

Utólagos lemondás kizárva

Az előfizetést mindig csak előre lehet lemondani, a már levont díj nem kérhető vissza.

Adattörlés lemondás után

Ha lemondod az előfizetést, minden adatod, egyénileg létrehozott tartalmaid a lemondás utáni 14. napon töröljük.

V. A megrendelés folyamata

A weboldalon kezdeményezett ajánlatkérés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási feltételeket” bejelölése, és a “Küldés” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Az árajánlat kérés után ingyenes konzultáció vehető igénybe, amely a megrendelt weboldal céljáról, nevéről, típusáról, a weboldal tartalmáról és designjáról szóló kötött beszélgetés, az itt elhangzottakról az árajánlat kérő e-mail dokumentációt kap.

A konzultáció utáni e-mailre válaszolva a megrendelés megtehető.

A megrendelő a megrendelés után a domain regisztráció díját előlegként megfizeti, a domain regisztráció a csomag része, annak ára levonódik a végösszegből.

A weboldal átadása előtt a megrendelőnek el kell fogadnia a weboldalt, ezzel egyidőben a csomag egyszeri díját kell megfizetnie, amelyből a domain regisztráció díját levonjuk.

A weboldal átadását követően megrendelő szerződés alapján köteles a havidíjat megfizetni.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítson.

Az üzemeltető az órákat mint kredit számolja el, ennek értelmében 1 óra = 1 kredit. Ennek aktuális állását az üzemeltető az Előfizető számára kiállított havi számlán feltüntetve jeleníti meg.

VI. Csomagok és díjak

A csomagok a weboldalon feltüntetett ajánlatokban az alábbi műszaki tartalmat hordozzák.

Online Meghívók:
WordPress alapú weboldal
Divi Sablonnal
SSL tanúsítvány
Coockie bővítmény

Az online meghívó csomag egy sablon weboldalt tartalmaz, mely bérléséről a Felek szerződésben állapodnak meg. Az online meghívó a smartista.hu aldomain weboldalán jelenik meg a meghatározott időtartamban, pelda.smartista.hu formában. Ezen időtartam végén az üzemeltető a megrendelő weboldalon feltüntetett adatait 14 munkanapon belül törli. Igény esetén az üzemeltető a megrendelő adatait a teljes rendszerből is törli, erről való nyilatkozatát a megrendelő a szerződésben előzőleg teszi meg.

Belépő:
WordPress alapú weboldal
Divi Sablonnal
SSL tanúsítvány
Coockie bővítmény
Igény szerinti integrációk a tagben (ide szokott kerülni a Google pixel például)

Havidíj tartalma:
Osztott tárhely
Havi biztonsági mentés
Működéshez szükséges frissítések
Karbantartási munka 1.5 óra szabadon felhasználható/tovább vihető a következő hónapra

Oldalak:
Főoldal (egy bemutató oldal, rajta egy lapozón a legfrissebb tartalmak)
Blog oldal (tartalomfeltöltésre alkalmas rész)
Kapcsolat (Ez tartalmazza a Rólunk rész megszokott dolgait)
Adatkezelési nyilatkozat/szabályzat

Ár: 49.990HUF+10.990HUF/hó

Webshop start:
Belépő+
Woocommerce bővítmény beállítva
100db termék feltöltése az árban
Kapcsolati űrlapok és megrendelő űrlapok (szükségesség alapján variálva)
Salesautopilot integrációra felkészítés (Külső szolgáltató, ezért a használata nincs az árban, a megrendelő a szerződésben dönthet erről)

Havidíj tartalma:
Belépő+
Karbantartási munka összesen 3 óra szabadon felhasználható/tovább vihető a következő hónapra.
Nagyobb tárhely biztosítása

Oldalak:
Belépő+
3db Landing Page
Webáruház
ÁSZF

Ár: 99.990HUF+18.990HUF/hó

Haladó
Belépő+
Kapcsolati/Megrendelő űrlapok (szükségesség alapján)
Salesautopilot integrációra felkészítés (Külső szolgáltató, ezért a használata nincs az árban, a megrendelő a szerződésben dönthet erről)
3db mockup (könyv vagy doboz alakú 3d CSS alapú animáció, akár interaktív)

Havidíj tartalma
Belépő+
Heti biztonsági mentés

Oldalak:
Belépő+
3db Landing Page (csalira és termékre)
ÁSZF

Ár: 79.990HUF+12.490HUF/hó

Minden terméknél lehetőség van éves kifizetésre, ezesetben csak 10 hónapot számolunk el a szolgáltatások megtartása mellett.

Egyéb lehetséges költségek:
A fentieken kívül minden egyéb költség, ami a havidíj vagy a weboldal árát módosítja, egyedi igényből fakad, a szerződésben pontosítva szerepel, a csomag így nem a fentiek műszaki tartalmával, hanem egyedi árazással lesz értékesítve.
Amennyiben karbantartási szolgáltatást vesz igénybe a megrendelő és a havidíjban foglalt kerete elfogyott, ajánlatot küldünk a munkálat elvégzésének áráról.
Karbantartási és egyéb munkálataink óradíja 4.000HUF bruttó.

Karbantartási díj felhasználása:
-termék feltöltés
-tartalom feltöltés
-tartalom módosítás
-arculati elemek módosítása
-aloldal létrehozása
-subdomain létrehozása
-Salesautopilot munkálatok
-ajánlatkérés alapján egyéb munkálatok a weboldallal kapcsolatban

VII. A megrendelőre vonatkozó feltételek
A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

VIII. Elállási jog
A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt weboldaltervezés, portálépítés, konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót.

Ezen kívül az előfizető választása szerint, bármilyen tartalmat megjeleníthet a weboldalán, amennyiben az nem ütközik jogszabályi feltételekbe és nem sérti jelent ÁSZF feltételeit.

IX. Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

X. Panaszkezelés
Írásban az üzemeltetőnél: info@doityourbusiness.hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet vagy forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

XI. Felelősség kizárása

Üzemeltető az átadott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, mivel azokban a megrendelő az átadott jelszavak segítségével saját tartalmat tehet közzé. Amennyiben általunk karbantartott oldalon tiltott tartalom (a magyar jogszabályok szerint illegális, vagy pornográf, vagy lopott/jogtalanul felhasznált, akár IFRAME vagy bármilyen más módon beágyazva) található, arról üzemeltető tudomást szerez, abban az esetben a weboldal működését felfüggeszti.

XII. Záró rendelkezések
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Küldés” gombra való kattintással elfogadja.


Posted

in

,

by

Tags:

X

Jelentkezés elküldése